Szkolenia BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy to podstawowa zasada każdej umowy o zatrudnienie.Powszechnie znany także pod skrótem bhp,termin odnosi się do warunków,w których pracujący wykonuje powierzone mu zadania. Przede wszystkim są to warunki higieniczne,zatem spełniające wymogi sanitarne oraz bezpieczne,czyli w sytuacji,gdy stan zagrożenia utrzymywany jest pod kontrolą, lub ewentualne yzyko znajduje sie na poziomie możliwym do zaakceptowania.Termin […]